Protecția Datelor Personale

AntBit este înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 12149.
AntBit Project > Protecția Datelor Personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată SC ANTBIT PROJECT SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: furnizarea serviciilor și produselor conform ofertei curente, precum și înregistrarea domeniilor web în numele clienților și conform comenzilor acestora.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru a putea identifica destinatarul serviciilor sau produselor furnizate, ori pentru înregistrarea domeniilor pe numele dvs (în calitate de client). Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea furnizării serviciului sau produsului, ori înregistrarea domeniilor comandate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și, dupa caz, sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritățile naționale/europene/mondiale de înregistrare/administrare a domeniilor web sau partenerilor acestora (RoTLD, EURid, OpenSRS/ICANN).

Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată transmisă la adresa:

În atenția: Departamentului Juridic
ANTBIT PROJECT SRL
Str. Eugen Ionesco, nr. 93, Cluj Napoca, 400366 Cluj, România

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră vor fi transferate în străinătate, respectiv Canada, SUA sau Belgia, în vederea înregistrării domeniilor internaționale (dacă este cazul).

Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cat mai curând posibil.

www.antbit.ro folosește cookie-uri sau alte tehnologii asemănătoare pentru ca experiența dumneavoastră să fie cât mai plăcută.